Halže Kaple – církevní krypta

Kaple – církevní krypta

je majetkem Pravoslavné církve. Rádi bychom ji opravili, aby následně mohla sloužit, potřebám církve, naše nová farnost však nemá dostatek financí. Neproběhne-li v blízké době rekonstrukce, hrozí jí zhroucení a následně demolice.

Pokud si přejete přispět Pravoslavné církevní obci v Halži
na opravu kaple – krypty, lze tak učinit zasláním libovolné částky.

Transparentní účet na opravu kaple – krypty v obci Halže
Číslo účtu: 6261774001/5500
Bankkonto – IBAN: CZ3855000000006261774001
SWIFT: RZBCCZPP
www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/